Xavier Sanahuja Anguera

Bibliografía
Xavier Sanahuja Anguera


Publicaciones

El diner valencià del 1565, L’Ardit 9, 1992, p. 37-38.


Confirmation des dernières frappes de vacquettes du Béarn, Cahiers Numismatiques 123, 1995, p. 19-24.


Alcover i Riudoms: dues noves seques locals al Camp de Tarragona, a Gaceta Numismática 110, 1995, p. 39-46.


L’arrendament de les encunyacions d’or de Perpinyà a Pere Blan entre 1352 i 1365, Acta Numismática 26, 1996, p. 147-160.


La seca del Principat de Catalunya establerta a Reus, Tarragona i Ciutat de Mallorca (1809-1814), Acta Numismática 26, 1996, p. 171-182


La seca constitucional de Barcelona (1822-1823), Acta Numismática 27, 1997, p. 111-120


Els senyals del Camp de Tarragona del segle XV, a Gaceta Numismática 126, 1997, p. 37-47.


Un divisor de coure hispanocartaginès inèdit, L’Ardit 10, 1997, p. 27-28.


Els menuts de Granollers de 1600 a 1603, amb NOGUERA J., L’Ardit 10, 1997, p. 32-39.


La moneda municipal de Caldes de Montbui als segles XV i XVI, a Gaceta Numismática 130, 1998, p. 37-44.


Actuacions monetàries a Tortosa (segles XV-XVII), a Acta Numismática 28, 1998, p.141-156.


Els menuts de Granollers de 1632, amb NOGUERA, J., L’Ardit 11, 1998, p. 33-35.


Els menuts de Puigcerdà amb data 1576, a L’Ardit 12, 1999, p.25-30.


Pellofes inèdites de Cervera, amb MONTANYÈS, J., L’Ardit 14, 1999, p. 31-32.


Ducats i principats catalans a l’època dels Àustries (1481-1602), Acta Numismática 29, 1999, p.105-133.


La moneda municipal de Vic (I): Ploms i senyals (1470-1513), a Ausa 142, 1999, p. 385-396.


La moneda municipal a la Selva del Camp (segles XVI-XVII), a Gaceta Numismática 135, 1999, p. 49-62.


Els pacífics catalans, una moneda amb molta història, Homenagem a Mário Gomes Marques, Sintra, 2000, p. 329-340.


Legitimació de la moneda municipal catalana: dos casos de falsificació documental, a Gaceta Numismática 139, 2000, p.55-57.


Rals i croats catalans del segle XVI, Acta Numismática 30, 2000, p.95-130.


Trentins catalans del segle XVII: volum de fabricació, L’Ardit 13, 2000, p. 33-34.


Els escuts d’or amb marca B-A són de Barcelona, L’Ardit 14, 2000, p. 33-36.


Un diner de Granollers del segle XVII inèdit, amb NOGUERA J., L’Ardit 14, 2000, p. 31-32.


A propòsit d’una minva de Tarragona, a L’Ardit 15, 2001, p. 19-20.


Les misterioses cinquenes d’Eivissa de Carles II, a L’Ardit 15, 2001, p. 26-30.


Notícia inèdita sobre la moneda d’Igualada del segle XV, a L’Ardit 16, 2001, p.26-28.


Les malles barcelonines de Joana i Carles, a Acta Numismática 31, 2001, p.105-110.


La moneda de Lleida al segle XVII, a Acta Numismática 31, 2001, p.111-148.


Aportació documental sobre les monedes locals del segle XV: Balaguer i Tàrrega, a Gaceta Numismática 146, 2002, p. 37-44.


La moneda municipal de Bagà als segles XV, XVI i XVII, a Acta Numismática 32, 2002, p. 101-116.


Producció de la seca isabelina de Barcelona al període 1836-1854, Acta Numismática 32, 2002, p. 136-148


Novetats sobre la moneda mallorquina de Pere III, L’Ardit 17, 2002, p. 29-32.


Un 4 Nummi bizantí…de Cartagena?, amb CLOTET, S., L’Ardit 17, 2002, p. 23-26.


La seca del Principat de Catalunya (1809-1814), Reus, 2003.


Barcelona, any 1718, L’Ardit 18, 2003, p. 36-40.


Un curiós diner inèdit, de Felip III, L’Ardit 18, 2003, p. 34-35.


Noves aportacions sobre les primeres pugeses catalanes del segle XIV, a Acta Numismática 33, 2003, p. 81-100.


Els escuts d’or de Barcelona de Felip II, identificats, Acta Numismática 33, 2003, p. 157-166.


Medalla de la sèrie Numismàtics il·lustres dedicada al doctor M. Crusafont i Sabater, Acta Numismática 33, 2003, p. 203-205.


El curs forçat dels menuts gironins l’any 1654, Gaceta Numismática 151, 2003, p. 41-51.


Reconsideración de la moneda jaquesa de vellón de época moderna (1519-1717), Numisma 247, 2003, p. 87-104.


Albesa, possible nova seca de moneda local al segle XIV, L’Ardit 19, 2004, p. 17-24.


Els 3 quartos i els 6 quartos de 1814, L’Ardit 19, 2004, p. 33-36.


La moneda municipal de Vic (i II): Segles XVI-XVII (1519-1652), a Ausa 152, 2004, p. 157-180.


Les monedes de Manresa al segle XV, Gaceta Numismática 154, 2004, p. 53-70.


La moneda municipal de Reus als segles XVI-XVIII, Acta Numismática 34, 2004, p. 119-192.


Notes d’arxiu sobre senyals, L’Ardit 20, 2004, p. 27-35.


Els diners de València de 1608-1609, L’Ardit 20, 2004, p. 36-41.


Les monedes de Puigcerdà de 1513 a 1525, Acta Numismática 35, 2005, p. 73-87.


La moneda municipal de Reus i el seu entorn (s. XV-XVIII), Reus, Centre de Lectura-SCEN, 2005.


La moneda menuda a la Corona d’Aragó d’època moderna (s. XV-XVIII), Gaceta Numismática 161, 2006, p. 23-40.


El sistema monetari occidental, dins Mediae Aetatis Moneta. La moneda a la Mediterrània medieval, Barcelona, Gabinet Numismàtic de Catalunya, 2006.


Moneda de cuenta, patrones, y denominaciones: Edades Moderna y Contemporánea, XII Congreso Nacional de Numismática, Madrid, 2004, actes del Congrés en prensa.


Les monedes de Barcelona del segle X, segons les troballes Espanya-1 i Espanya-2 (925), Acta Numismática 36, 2006, p. 79-113.


Una moneda de la taifa d’Alpont amb data (42)3 AH, Acta Numismática 36, 2006, p. 77-78.


El doble ducat de Mallorca de Felip II (any 1606), Gaceta Numismática, en preparació.